شرکت حکمت درسال 1347 بابهره گیری ازکمترین امکانات وباهدف عالی دریک کارگاه شروع به ساخت درب وپنجره آلومینیوم نمود وپس از انجام پروژه های کوچک وبزرگ وسرویس دهی مناسب به موفقیتهای بزرگی نائل گردید وباعنایت به لطف خداوند درسال1360 اولین طرح اختصاصی خودرا به انجام رسانید که ازآن سال تاکنون درراه تحقیق ونیل به هدف عالی وکیفیت بهتر وبرترگام برداشته بنحوی که در سال1386 تولیدات اختصاصی این شرکت به هشت سیستم ارتقاءپیداکرده است.

این شرکت درسال 1378 درجهت توسعه تولیدات وبالا بردن ظرفیت تولیدخود مبادرت به خرید وتجهیزکارخانه نمود وازآن سال تاکنون بابهره گیری ازپیشرفته ترین ماشین آلات وامکانات ابزاری به بهترین کیفیت درتولیدات خوددست یافته است وازسال1386 تولیدات درب وپنجره U.P.V.C وتوری های رولینگ رانیز دردستورکارخودقرارداده وبه فعالیت دراین زمینه نیزمشغول گردیده است.

شرکت حکمت با پیشینه حدود نیم قرن تجربه در صنعت تولید درب و پنجره آلومینیوم همواره یادآور نظم ، نوآوری ،زیبایی و دقت عمل بوده است.در طی این مدت تلاش شرکت بر آن بوده که نقایص موجود در این صنعت را سامان بخشد و تا حد امکان سیستمی را ارائه نماید که عاری از هرگونه نقص باشد.بدین ترتیب بر اساس اصول هوابندی ، آب بندی ، درزبندی و استحکام لازم ، سیستم هایی را طراحی نموده و در قالب رنگ های متنوع ، در بالاترین کیفیت و متد روز دنیا در اختیار صاحبنظران و مجریان محترم ساختمان قرار داده است..

آلياژآلومينيومي جديد مخزن نگهدارنده هيدروژن

به گزارش باشگاه آلومينيوم سال هاست كه فلزآلومينيوم در ساخت هواپيماهاي سبك وزن ،نگهداري نوشابه،بهينه سازي مصرف سوخت از طريق پروفيل هاي ويژه وصنايع ورق كاربرد دارد.
مخزن نگهدارنده هيدروژن براي سلول هاي سوختي هيدريدهاي سبك وزن حاصل جايگزيني سازي اتم هاي هيدروژن در تركيب آلومينيوم روش ايمن ومناسبي براي ذخيره سازي هيدروژن به منظور استفاده به عنوان سلول سوختي است.
تا كنون هيدريدهاي منيزيمي،سديمي ونيز توليد شده اند ولي مخازن مناسبي براي نگهداري هيدروژن محسوب نميشوند.يك آلياژهيدريدي پايه آلومينيومي كانديداي مناسبي براي توليد مخزن وهيدروژني است چراكه هم سبك وزن است وهم هيچگونه ضرري براي محيط زيست ندارد.تا كنون تنها هيدريدهاي آلومينيومي پيچيده كه براي ذخيره سازي هيدروژن نا مناسب است توليد شده بود.

همزمانی محتوا